Duurzame verhalen zorgen voor duurzame relaties

We leven in een tijd van snelle quotes.

Er blijft te weinig tijd over voor reflectie

Politici die hun verhaal, dat nochtans sowieso altijd genuanceerd is, niet kwijt kunnen in een korte quote, maken bij de volgende verkiezingen geen schijn van kans. Maar ook managers en bedrijfsleiders wordt gevraagd om de knepen van de elevator pitch onder de knie te hebben. Daar is op zich niets mis mee want snel tot de essentie komen, is inderdaad een belangrijke vaardigheid.

De keerzijde van de medaille is dat vluchtigheid soms de norm lijkt te worden en dat er te weinig tijd overblijft voor reflectie. De ene waan van de dag is amper voorbij of er is alweer een nieuwe. Vandaar allicht dat wat tegengewicht altijd deugd doet en door steeds meer mensen gekoesterd wordt.

Zomergasten, zomerverhalen

Zo konden we afgelopen zomer op zondagavond weer languit onderuit zakken voor “Zomergasten”, het geroemde VPRO-programma dat vier uur de tijd neemt om de verhalen van de gasten naar boven te woelen aan de hand van fragmenten. Op Canvas bracht Thomas Vanderveken daar met “Alleen Elvis blijft bestaan” zijn eigen versie van. En op France 2 was er enkele seizoenen het oneindig mooie, maar in Vlaanderen jammer genoeg totaal onbekende “La parenthèse inattendue”. Het zijn stuk voor stuk programma’s die de tijd nemen om te luisteren naar verhalen van de gasten. En dat leidt vaak tot ontroerend mooie televisie en getuigenissen zoals die van de Rwandees-Frans-Canadese zanger Corneille over de moord op zijn familie in Rwanda.

Corneille groeide op in Duitsland waar zijn beide ouders ingenieur waren. Ze keerden echter terug naar hun geboorteland Rwanda en werden er tijdens de bloedige strijd tussen Hutu’s en Tutsi’s met het hele gezin vermoord. Corneille zag, verborgen achter een divan, hoe zijn vader, zijn moeder en zijn boers en zussen werden afgeslacht. Daarna was hij alleen op de wereld. Na zestig dagen stappen en veel vragen om hulp bereikte hij toch een luchthaven van waaruit hij terechtkon bij Duitse vrienden van zijn ouders. Daar kwam hij tot rust om vervolgens weer te vertrekken naar Canada en van daaruit uit te groeien tot een beroemde zanger. Anne Chapelle – de machtigste vrouw in de Belgische mode – moet in de modesector vaak harde beslissingen namen, maar zorg blijft een rode draad in haar carrière. Toen ze dertien jaar oud was, verloor ze haar moeder. Haar vader was niet in staat om voor het gezin te zorgen, dus nam Anne die taken over. Al snel floot de sociale inspectie haar echter terug en belandde ze in een weeshuis.

Veel miserie later vond ze op haar achttiende rust in een klooster. Ze durfde voor het eerst terug te dromen van een toekomst. Ze koos voor een studie verpleegkunde.

Je hebt veel meer verhalen hebben dan je denkt

Ze ontwikkelde een interesse in tropische ziekten, en besloot zich dan ook daarin te specialiseren. Uiteindelijk begon ze haar carrière in de neonatale afdeling van een ziekenhuis in Amsterdam. Later trouwde ze met een Antwerpenaar, verhuisde terug naar België en kreeg twee kinderen. Toen die aangaven dat ze hun moeder – de carrièrevrouw – misten, werd ze prompt huisvrouw. Aan de schoolpoort leerde ze mode-icoon An De Meulemeester kennen die financieel in zwaar weer zat. Ze hielp de modezaak uitbouwen tot een bedrijf dat een omzet van 30 miljoen euro draait.

Doe niet zo dramatisch

Toegegeven, het gaat in die beide voorbeelden om verhalen, waar ieders mond van openvalt. Het is niet altijd zo dramatisch. Maar het geeft wel aan dat mensen – en dus ook CEO’s en geroemde leiders –veel meer verhalen hebben dan over het algemeen bekend is. Ze hebben mediatraining gevolgd en brengen meestal een verhaal dat enkel aan hun business is gerelateerd. Nochtans weet ik zeker dat ze ook met heel andere verhalen kunnen uitpakken, die heel wat verklappen over hun persoonlijkheid en hun visie. Enkele jaren geleden verzamelde het hr-bedrijf The Future Alliance bijvoorbeeld onder de naam “Objet Préféré” getuigenissen over het geliefkoosde voorwerp van tal van CEO’s en HR-managers. Dat leidde tot prachtige verhalen die voorheen nog niet of nauwelijks naar buiten waren gekomen.
Na het verschijnen van zijn boeken ‘Sterke Verhalen, Sterke Leiders’ en ‘RAAK!’ deed Raf Stevens vele interviews met leiders. Alle verhalen staan op www.rafstevens.be en op de blog www.watisjouwverhaal.be.

Meer info

Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat een belangrijke HR-manager als Flor Boeckx kiest voor een doodgewoon bankje aan een rivier, omdat het hem de kans geeft daar tot rust te komen.

nood aan meer leiderschapsverhalen

Het illustreert volgens mij alleen maar dat leiders wel degelijk over verhalen beschikken, waarmee ze, meer dan ze zelf vermoeden, emotionele verbondenheid kunnen creëren met hun teams, medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders.

Sterke verhalen van echte leiders

Na het verschijnen van mijn boek “Sterke verhalen, sterke leiders”, ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat de wereld nood heeft aan meer dergelijke leiderschapsverhalen.

Het is mijn bedoeling om die de komende weken te gaan bovenspitten bij een aantal belangrijke mensen uit het Belgische bedrijfsleven die daarvoor al hun toestemming hebben gegeven.

Uiteraard is het businessgedeelte van hun verhaal belangrijk, maar ik wil ook dieper graven. Hoe? Door andere vragen te stellen. Vragen die bijvoorbeeld terugkomen in de bekende “De Vraagstaart van Proust”, en die aanleiding geven tot heel andere antwoorden dan deze die gewoonlijk in interviews worden gegeven. Het gaat om vragen zoals “Waar zou je het liefst willen wonen?”, “Voor welke vrouw of man uit het heden of verleden koester je het meest bewondering?”, “Wie was je vader en wie was je moeder?” “Wanneer heb je voor het laatst gehuild?”? “Heb je ooit “Ik hou van je” gezegd terwijl je dat niet meende?” en “Wie was de leraar of lerares die je het meest heeft bijgebracht?”.

Ik ben er zeker van dat ook ik op die manier voor een stukje tegengewicht kan zorgen in de al te haastige maatschappij van vandaag. Meer dan ooit voelt iedereen aan alles dat we op een kruispunt zitten. Valt de eurozone uiteen? Zullen robots al onze jobs wegnemen? Heeft iemand zicht op alle gevolgen voor de economie van de doorbraak van de zelfrijdende auto? Het zijn maar enkele vragen die uiting geven aan de onzekerheid van vandaag en die aantonen hoe groot de nood is aan visionaire leiders. Door de inspirationele verhalen van die visionaire leiders onder de aandacht te brengen, door de tijd te nemen om te reflecteren over waar het met de wereld naar toe gaat, en door hun verhalen door te geven, wil ik helpen om de verbondenheid te creëren waar iedereen in deze haastige tijd nood aan heeft. Met de verhalen van leiders wil ik iedereen helpen om ook stil te staan bij hun eigen verhalen en bij wat die voor anderen kunnen betekenen.

“Happy Profit”

Recent zijn twee boeken verschenen die wijzen op het belang van zingeving. “Happy Profit” van Herman Toch verwijst naar de collectieve midlifecrisis van ondernemers en naar het feit dat ze niet alleen oog moeten hebben voor winst, maar ook voor het gelukkig maken van hun stakeholders. “De disruptieve competentie” van Fabiaan Van Vrekhem wijst er dan weer op dat organisaties slechts duurzaam zullen kunnen zijn als ze niet langer alleen oog hebben voor materie, maar ook voor zingeving.

Met de verhalen die ik de komende weken en maanden bij belangrijke leiders wil optekenen, wil ik ook mijn bijdrage leveren tot de weg naar duurzaamheid.
Kennismaken met de kracht van storytelling voor je bedrijf of organisatie? Start dan met dit boek.

Vijf hoofdstukken, vijf krachtlijnen om als leider het verschil te maken met een verhaal.

Bestel
OVER RAF STEVENS

Raf Stevens (46) heeft ruim twintig jaar ervaring in communicatie. Sinds twaalf jaar is hij zelfstandig actief in business storytelling. Raf ondersteunde al tal van bedrijven en organisaties in het vertalen van strategie- en verandertrajecten naar sterke verhalen. Hij begeleidt ook managers in het succesvol inzetten van hun persoonlijke verhaal. Raf is ook de host van de Story Club podcast, een interviewprogramma over storytelling, communicatie en leiderschap.

Maak kennis

Geef een reactie