Rudy Maertens: “Er is sterke communicatie nodig om iedereen mee te krijgen”

Rudy Maertens is sinds 2003 de CEO van de ziekenhuisgroep AZ Alma.
Een leidinggevende functie waarvoor de media veel minder aandacht hebben dan voor pakweg de handel en wandel van CEO’s van beursgenoteerde bedrijven. “Maar dat is natuurlijk een beetje historisch gegroeid”, zegt de charismatische Rudy Maertens, “omdat de zorg- en ziekenhuissector lange tijd beheerd zijn geweest door religieuzen. Pas de laatste jaren hebben we eigenlijk te maken met een enorme professionalisering.”
Kennismaken met de kracht van storytelling voor je bedrijf of organisatie? Start dan met dit boek.

Vijf hoofdstukken, vijf krachtlijnen om als leider het verschil te maken met een verhaal.

Bestel


Die blijkt ook uit de cijfers : Rudy Maertens staat aan het hoofd van een organisatie met 1250 medewerkers in vaste dienst, 120 artsen die allemaal hun eigen KMO heben en ook nog eens een 200-tal vrijwilligers. “De complexiteit daarvan is enorm”, geeft hij aan. “Temeer omdat de patiënten een stuk mondiger geworden zijn, omdat de zorgvraag stijgt, en omdat daar steeds minder middelen voor zijn om ervoor te zorgen dat het schip in de juiste richting blijft varen. Maar als dat lukt dan zijn zelfs de stoutste dromen bereikbaar voor mensen die bereid zijn tot echte samenwerking.”

 

Rudy Maetens

Zelfde kwaliteitscriteria in moeilijkere context

Als iemand zich de verpersoonlijking van bescheidenheid mag noemen dan is het Rudy Maertens. Dat hij in feite de rol van een echte topmangager vervult, wil hij niet gezegd hebben al moet het hem toch even van het hart dat de VOKA’s van deze wereld op zijn zachtst gezegd niet altijd even veel oog en aandacht hebben voor wat leidinggevenden in de zorg allemaal voor elkaar moeten boksen. “Net zoals in klassieke ondernemingen zijn ook bij ons kwaliteit, betrouwbaarheid, snelheid, flexibiliteit en kost nochtans de belangrijkste performantiecriteria. Alleen is de context waarin we die criteria moeten halen een stuk complexer dan in een klassieke bedrijfsomgeving”.

AZ Alma is een fusieziekenhuis dat nu nog vestigingen in Eeklo en Sijsele heeft, maar in het voorjaar van 2017 zal verhuizen naar een nieuwbouw langs de Ringlaan in Eeklo. “Daar willen we graag onze rol opnemen in horizontale en verticale zorgnetwerken, zodat de mensen uit de regio Meetjesland en Ommeland voor elke zorgvraag op de juiste manier worden geholpen,” zegt Rudy Maertens, die ook voorzitter is van de vzw Zorgondersteuning, die er is voor en door de sector. “Zorg moet transmuraal zijn”, zegt hij daarover. “Ziekenhuizen kunnen ook leren van woonzorgcentra.”  Het is een zin die Rudy Maertens erg typeert. Hij gaat permanent op zoek naar samenwerkingen op veel verschillende vlakken. De fusie tussen de voormalige Heilig Hart-kliniek (Eeklo) en het Elisabethziekenhuis (Sijsele) die uitmondde in de oprichting van AZ Alma, dateert van tien jaar geleden en heeft AZ Alma doen uitgroeien tot een inspirerend voorbeeld voor de zorgsector.

Voeten op de grond

Rudy Maertens is bijzonder gedreven en hij bewijst niet enkel lippendienst aan het mantra dat de patiënt centraal moet staan. Ondanks de nakende verhuis naar de nieuwbouw en ondanks de schaarse beshikbare financiële middelen, aarzelde hij bijvoorbeeld niet om de bestaande infrastructuur nog grondig te renoveren. “Die inspanningen waren noodzakelijk om een blijvend hoge zorgkwaliteit te kunnen garanderen en op die manier ook onze patiënten te behouden. Zo hebben we er bijvoorbeeld voor geopteerd om alle keukenbereidingen via koudelijnproductie in Sijsele te centraliseren en zo de kwaliteit van onze maaltijden te verhogen. Die aanpak leverde ons een erkenning van het FAVV op.” De zorg voor de patiënt kreeg Rudy Maertens met de paplepel ingelepeld van zijn moeder die verpleegster was. “Hoewel ik me herinner dat ik op het einde van het middelbaar nog gezegd had dat ik nooit verpleegkundige zou willen worden, kroop het bloed waar het niet gaan kon en vatte ik ook een studie verpleegkunde aan. Ik vulde dat aan met een studie ziekenhuisadministratie.” Hij begon in het ziekenhuis in Oostende helemaal onderaan de ladder als “gewone” verpleegkundige.  “Dat is natuurlijk de basis van de zorg. Ik zal nooit de levenslessen vergeten van zuster Benedicta die er me met de voeten op de grond hield. Van thuis uit heb ik ook meegekregen hoe belangrijk loyauteit is. Toen ik de kans kreeg om te doctoreren, heb ik het niet gedaan, omdat ik eigenlijk al mijn hart had verpand aan het ziekenhuis in Oostende.”

Meer op de werkvloer

Rudy Maertens begeleidde in Oostende de fusie tussen AZ Heilig Hart en AZ Sint-Jozef en werd economisch administratief-directeur van het nieuwe ziekenhuis AZ Damiaan en vervolgens volgde de overstap naar AZ Alma. Alsof het leiden van dat ziekenhuis nog niet genoeg is, neemt hij er nog een pak andere taken bij zoals enkele gastdocentschappen en het voorzitterschap van de vzw Zorgondersteuning die organisaties uit de zorg- en welzijnssector helpt om hun interne bedrijfsprocessen te optimaliseren. “Ik ben nochtans geen superman”, blijft hij bescheiden. “Het is een kwestie van goed organiseren en je omringen met goede mensen. Dat lukt eigenlijk allemaal erg goed. Maar een dag heeft natuurlijk maar 24 uur. Soms wringt het wel eens dat ik niet genoeg bij mijn mensen kan zijn. Ik zou echt graag meer op de werkvloer staan en probeer daar ook tijd voor te maken, maar het lukt niet altijd. Als ik zoals iedereen bij het jaareinde echter terugkijk op wat de mooiste momenten van het jaar waren, dan stel ik altijd vast dat die te maken hadden met persoonlijke ontmoetingen of met ontmoetingen in een informele sfeer, zoals ons personeelsfeest.”

Doelen kunnen niet worden gerealiseerd zonder mensen

Rudy Maertens is zich bij alles wat hij als CEO doet heel erg bewust van het menselijke kapitaal én van de sterke communicatie die nodig is om een team naar de gewenste resultaten te leiden. “We hebben bijvoorbeeld een fusie gerealiseerd tussen alle campusoverschrijdende diensten. Door te opteren voor één dienst boekhouding, één dienst tarificatie-facturatie, één personeels- en IT-dienst, … konden we enerzijds een fikse kostenbesparing realiseren en anderzijds de medewerkers van al die afdelingen samenbrengen. Dat klinkt simpel, maar dat is het absoluut niet, want die oefening gooit vaste routines weg en gooit daardoor, al besef ik dat dit enigszins overdreven klinkt, levens van mensen door elkaar. Die fusieoperatie zorgde af en toe voor flink wat discussies maar uiteindelijk resulteerde ze in een frisse dynamiek en een nieuwe schwung. Zo kwamen we tot de definiëring van processen die het beste van beide werelden verenigden, waardoor we al deze facilitaire diensten konden professionaliseren. Zo konden we tegen een lagere kost toch voor een extra kwaliteitsinjectie te zorgen.”

Rudy Maertens hamert erop dat communicatie bijzonder belangrijk. “Er is verbondenheid nodig. En die creëer je door verhalen te vertellen. Barack Obama, en dichter bij huis mensen als Herman Van Rompuy, Wouter Torfs en Herman Van de Velde van de gelijknamige lingeriegroep zijn voor mij op dit vlak inspirerende voorbeelden. Ik vind het ook enorm belangrijk om toegankelijk en open te zijn. En ik probeer die cultuur echt door te drukken. Mensen moeten voor mij tijd maken voor elkaar. Niet alleen voor de zo belangrijke kennisoverdracht, maar ook om e mortel te maken die vertrouwen heet en die voor elk project nodig is.  Spreken en luisteren blijven ook in digitale tijden essentieel. Ze staan ook centraal in ons zogenaamde inhuizingsproject “Route 17”. De bedoeling hiervan bestaat erin om de teams van alle medische specialismen rond de tafel te brengen, zodat we alle zorgmethodieken kunnen standaardiseren tegen het moment dat we onze nieuwbouw mogen betrekken. Bij deze moeilijke oefening is het de intentie om alle visies en subculturen die nu nog op de medische afdelingen van onze twee sites leven, te stroomlijnen tot uniforme zorgprocedures waarbij de veiligheid, de kwaliteit, de kostenefficiëntie én de patiëntbeleving worden geoptimaliseerd.”

Een levensfilosofie in drie voorwerpen

Rudy Maertens is bijzonder dynamisch en tegelijk erg bescheiden. Hij is het typevoorbeeld van de nieuwe leider waaraan volgens onder meer Frank Van Massenhove zo’n grote behoefte is, omdat hij mensen hun persoonlijke kracht zoveel mogelijk in gang zet om tot verbondenheid en resultaat te komen. “Ik denk dat men van me zegt dat ik streng maar rechtvaardig ben”, zegt hij daarover. Ik probeer elke dag te leven naar bepaalde normen en waarden. Er zijn eigenlijk drie voorwerpen die me daaraan helpen herinneren. Eenerzijds een blauw geschilderde porseleinen pot in mijn keuken waarop Italiaanse kersen staan. Ze herinneren me aan de bescheiden thuis waar ik vandaan kom en aan de italiaanse tearoom waar ik werkte om mijn studies te financieren. Voorts staat in mijn bureau een beeld van Fons Sapientiae, de bron der wijsheid. In Leuven is dat beeld bekend als het Fonske.  Zijn volledige naam luidt Fons Sapientiae, Latijn voor Bron der Wijsheid. Het Fonske werd ontworpen door beeldhouwer Jef Claerhout en werd ter gelegenheid van de 550e verjaardag van de Katholieke Universiteit Leuven in 1975 aan de stad geschonken. Het beeld stelt een student voor die, lezend in een boek, de wijsheid in vorm van water door zijn hoofd laat lopen. Dat herinnert me eraan hoe belangrij het blijft om in alle omstandigheden wijs te denken en te handelen. En dan heb ik in mijn living ook nog een kunstwerkje uit een stuk metaal dat twee karrewielen voorstelt en dat er me dagelijks aan herinnert dat ik talenten heb gekregen om mee de kar te helpen trekken in de zorgsector.”

Het persoonlijke verhaal van Rudy Maertens is dat van iemand die van  bescheiden komaf is, maar door openheid en samenwerking in alle bescheidenheid de hoogste sporten van de professionele ladder heeft bereikt en die anderen probeert te betrekken bij een groter geheel in een tijd waarin de gezondheidszorg al goed is voor 10% van het BBP. Rudy Maertens benadrukt bovendien permanent het belang van verbinding en luistervaardigheid.OVER RAF STEVENS

Raf Stevens (46) heeft ruim twintig jaar ervaring in communicatie. Sinds twaalf jaar is hij zelfstandig actief in business storytelling. Raf ondersteunde al tal van bedrijven en organisaties in het vertalen van strategie- en verandertrajecten naar sterke verhalen. Hij begeleidt ook managers in het succesvol inzetten van hun persoonlijke verhaal. Raf is ook de host van de Story Club podcast, een interviewprogramma over storytelling, communicatie en leiderschap.

Maak kennis

Geef een reactie