Erika Wyckmans: “Ik geloof giga hard in de volgende generatie.”

Erika Wyckmans is managing Partner bij The house of change.

Ze helpt organisaties bij verandering.
Ze helpt bedrijven om in deze turbulente tijden hun zaken op orde te zetten.

Erika wil zich hoe langer hoe meer losmaken van de oude, traditionele wereld waar de waarde van wat je doet vooral gemeten wordt door hoeveel je doet.
“Allemaal niet gemakkelijk”, zegt ze. “En mijn kinderen, en de volgende generatie gaan dat zeker beter doen”.

Enkele jaren geleden kreeg Erika de diagnose van borstkanker. Deze ingrijpende gebeurtenis zette haar wereld op zijn kop maar bracht ook diepe inzichten.