Cathy Weynants: “Medewerkers moeten de ‘why’ van een bedrijf uitdragen”

Sinds april 2014 is Cathy Weynants, die een master in biologie behaalde general manager België en Luxemburg van het Deense farmabedrijf Novo Nordisk.
Na het verschijnen van zijn boeken ‘Sterke Verhalen, Sterke Leiders’ en ‘RAAK!’ deed Raf Stevens vele interviews met leiders. Alle verhalen staan op www.rafstevens.be en op de blog www.watisjouwverhaal.be.

Meer info

Bij dat bedrijf is ze al aan de slag sinds 2003. Ze vervulde er verschillende functies voor, waaronder ook die van directeur HR en Communicatie. “Ik heb nooit een welbepaald carrièrepad voor ogen gehad”, zegt ze, “maar ik heb de kansen gegrepen die zich aandienden.”

Vertrouwen en feedback

Cathy Weynants vult naar eigen zeggen haar leiderschapsfunctie in door, zoals het in de cultuur van het Deense bedrijf past, mensen veel vertrouwen en feedback te geven. “Ik heb in de loop van mijn carrière geleerd dat mensen onverwacht sterk kunnen presteren, als ze maar voldoende kansen krijgen om zich te ontplooien en als ze weten dat het niet erg is om fouten te maken op voorwaarde dat ze daarvan leren. Maar tegelijkertijd is feedback ook ontzettend belangrijk. Doordat iedereen voortdurend weet en beseft wat zijn/haar werkpunten zijn, blijven de medewerkers ook met beide voeten op de grond.”

De general manager voor België en Luxemburg verpersoonlijkt daarmee het “nieuwe leiderschap”, dat volgens zoveel waarnemers zo hard nodig is om teams en organisaties beter te doen presteren en minder te maken doen krijgen met stress en burnout. Volgens haar heeft die stijl overigens minder te maken met het feit dat ze een vrouw is dan met haar persoonlijkheid. “Natuurlijk verschillen mannen en vrouwen”, zegt ze daarover, “maar dat is volgens mij minder belangrijk dan de mate waarin ze in staat zijn om situationeel leiderschap in te vullen. Efficiënt leiderschap is altijd een kwestie van evenwicht. Empathie is enorm belangrijk, maar ze mag niet alleen staan. Aan het eind van de dag moeten ook de resultaten in order zijn. Leiders kunnen maar goed leiding geven als ze zelf ook bepaalde limieten bepalen. Medewerkers hebben daar even erg nood aan als aan feedback.”

Aangetrokken door uitdagingen  

Novo Nordisk is een Deense producent van farmaceutische producten die in 1989 ontstond toen de bedrijven Novo Industrie en Nordisk Gentofte met elkaar fuseerden. Het bedrijf produceert vooral medicijnen voor diabetespatiënten, maar is onder meer ook actief in het domein van de groeihormonen en producten voor hemofiliepatiënten. Wereldwijd stelt het bedrijf meer dan 40.000 mensen te werk in 75 landen.  “Ik had zeker nooit durven voorspellen dat ik general manager voor België en Luxemburg zou worden”, zegt Cathy Weynants. “Maar ik ben wel iemand die zich aangetrokken voelt tot bepaalde niches, tot zaken die niet goed functioneren en tot uitdagingen. Laat een opdracht maar wat hindernissen bevatten. Dan is het des te leuker als je hem samen met een team tot een goed einde kan brengen.” Dat blijft uiteraard ook van hogerhand niet onopgemerkt en leidt tot promoties en in het geval van Cathy Weynants zelfs tot een functie als CEO.

“Hard werken en een team doen presteren brengen je volgens mij eigenlijk haast automatisch op weg naar een leidende functie”, zegt ze. Die vond ze bij Novo Nordisk relatief snel nadat ze eerst een beetje bij toeval de eerste stappen in haar professionele carrière had gezet bij het Zweedse Pharmacia, waar ze als onderzoeker uiteindelijk acht jaar bleef. Maar toen dat bedrijf onder de vleugels van Pfizer kwam, hield ze het er voor bekeken. “Als je geen passie meer voelt voor waar je mee bezig bent, is het tijd voor iets anders”, geeft ze aan.

Mensen houden te vaak vast aan verworvenheden

Als die passie er niet meer is, worden medewerkers ongelukkig. “Maar niet iedereen heeft dan de moed om andere horizonten op te zoeken”, zegt Cathy Weynants. “Ook als ze zich niet meer goed voelen, blijven veel mensen te vaak op hun positie zitten. Ze hebben het erg moeilijk om hun comfortzone te verlaten en klampen zich in wezen vast aan bepaalde verworvenheden en zekerheden. Maar dat is niet alleen voor henzelf geen goede zaak, ze brengen op die manier ook schade toe aan hun organisatie. In de periode dat ik voor Novo Nordisk aan de slag ben, was ik achtereenvolgens product manager, Business Unit manager Benelux, Business Unit Director Biopharm en Director HR en Communication. Hoewel ik eerder al besefte dat het de medewerkers zijn die een organisatie maken tot wat ze is en tot de resultaten brengt die ze verdient, heb ik vooral in die laatste functie, mede onder invloed van de Deense General Manager die toen België en Luxemburg leidde, enorm veel geleerd over het belang van een duidelijk HR-beleid. Er was nog geen hr-strategie en die hebben we dan opgezet met daarbij ook veel oog voor diversiteit en voor opleidingskansen. Ik geloof heel sterk dat organisaties het verschil kunnen maken dankzij het talent van hun medewerkers. Voor de leidinggevenden is een belangrijke rol weggelegd om dat talent ten volle tot ontbolstering te laten komen.”

Medewerkers moeten de “why” van een bedrijf uitdragen

Als leidinggevenden het beste uit hun teams willen halen, moeten ze zich volgens Cathy Weynants kunnen aanpassen aan de context en dan afhankelijk van die context in staat zijn om telkens een andere leiderschapsstijl te kiezen. Tegelijk is het ook belangrijk om zelf de bedrijfscultuur uit te dragen. Storytelling kan daarbij helpen, op voorwaarde dat de verhalen ook uitgedragen worden. “Als storytelling neerkomt op lippendienst bewijzen aan iets dat goed klinkt als het op papier staat en ingekaderd is, dan is het een boemerang die je snel in het gezicht terugkrijgt”, verduidelijkt ze.

“Het bekende “walk the talk”-principe is ontzettend belangrijk. Ik geloof heel erg in de befaamde cirkels van Simon Sinek. Organisaties moeten aan de buitenwerld, maar vooral ook aan hun medewerkers duidelijk maken waarvoor ze echt staan. Onze missie ligt bijvoorbeeld in onze dagelijkse inzet om diabetes te veranderen. Dat is het verhaal van Novo Nordisk waarrond alles draait. Maar natuurlijk staat dat verhaal, of de “telling mood” niet op zich. Uiteindelijk moet dat ook leiden tot verkoop, groei en nieuwe investeringen. Er moet dus worden overgeschakeld van een “telling mood” op een “selling mood”. Zingeving is daarbij erg belangrijk. We stimuleren dat sterk. We zijn een sales- en marketingorganisatie en dat trekt mensen aan die van nature commercieel ingesteld zijn. Maar voor ons is van belang dat ze daarnaast ook inhou­delijk gedreven zijn en dat ze de cultuur uitdragen waar in Denemarken heel veel belang aan wordt gehecht en die zich vertaalt in transparantie, respect voor elkaar, het product en de klanten. In dat verband zijn we trots dat onze CEO Lars Rebien Sørensen, in 2016 door de Harvard Business Review in 2016 voor de tweede opeenvolgende keer werd uitgeroepen tot beste CEO van de wereld. Hij dankt die bekroning niet alleen aan de financiële successen van Novo Nordisk, maar ook aan sterke scores op de ESG-criteria (environment, social, governance).”

Hygge draagt bij tot het succes van Novo Nordisk

De zeer discrete Lars-Rieben Sørensen, die overigens op 1 januari 2017 zijn functie van CEO neerlegt om bij Novo Nordisk adviseur te worden van de raad van bestuur, is algemeen erkend als leider die erg nederig blijft, voortdurend benadrukt dat de prestaties van een organisatie veel meer te danken zijn aan het team dan aan de CEO en die elke dag opnieuw zijn teamleden beter probeert te maken. Dat hij precies die zaken zo hoog in het vaandel voert, is geen toeval. Lars-Rieben Sørensen is immers een Deen en Denemarken groeit steeds meer uit tot hét voorbeeld dat we in het door twijfels overmande West-Europa moeten volgen.  Denemarken is een baken voor design, retail en dus ook management, want keer op keer  blijkt uit onderzoeken, zoals bijvoorbeeld ook nog het laatste World Happiness Report van de Verenigde Naties, dat het land van de vele Olsens, Nielsens en Jensens het gelukkigste land is ter wereld.  Specialisten zijn al vaak naar de oorzaken op zoek gegaan. De laatste tijd komen ze dan vaak uit bij de “Hygge”, een woord dat niet in het Nederlands te vertalen is. Het stamt uit de Vikingtaal en slaat eigenlijk op het gevoel dat men ondervindt als men na een ijskoude dag de gezellige warmte terugvindt die men samen met anderen kan delen. Dat het Deense woord affiniteit heeft met het Engelse “hug” geeft aan hoe belangrijk menselijke verbondenheid daarbij is. Sørensen past de “hygge” toe in zijn leiderschapsstijl. Warme menselijke verbondenheid zorgt onder zijn leiderschap voor creativiteit, productiviteit en erkenning. “Elk land heeft natuurlijk ook zijn eigen cultuur”, zegt Cathy Weynants, “maar toch sijpelt een beetje van de “hygge” door in alle landen waarin we actief zijn.”

Leiders zijn ook maar mensen

Cathy Weynants beleefde naar eigen zeggen haar moeilijkste momenten toen ze voor het eerst een belangrijke interne reorganisatie moest aankondigen waarbij de samenwerking met een aantal goede werknemers moest worden stopgezet. “Je handelt inderdaad in het belang van het bedrijf, echter de emotionele impact hiervan op de bestaande teams, de betrokken personen als de leidinggevenden wordt vaak onderschat.” Met dit verhaal geeft Cathy Weynants aan dat leidinggevenden geen übermensen zijn.

“Soms wil de buitenwereld dat nog altijd van hen maken en sommige leiders willen ook zelf tegen beter weten in soms die mythe in stand houden. Ik ben me er echter heel goed van bewust dat het enorm belangrijk is om de voeten op de grond te houden. Dat heb ik onder meer in mijn tienerjaren geleerd tijdens de welke ik vrij intensief aan sport deed, eerst atletiek en later bij de vrouwenvoetbalploeg Rapid Wezemaal.”

“Ik probeer ook altijd mijn horizon te verruimen. Ik heb bijvoorbeeld nogal wat belangstelling voor design en kunst, en ik vind dat de wetenschapper die ik eigenlijk ben, heel wat van kunstenaars kan leren. Of dat nu woordkunstenaars zijn als Herman Brusselmans en Jan Mulder, of beeldende kunstenaars zoals Luc Tuymans en Kamagurka, maakt in feite niet zoveel uit. Ik heb bewondering voor hun creativiteit, voor de manier waarop zij zaken onder woorden kunnen brengen of kunnen uitbeelden. Leiders moeten in mijn ogen altijd bereid zijn om bij te leren. Door die openheid horen ze andere verhalen, die ze in hun poging om situationeel leiderschap zo goed mogelijk in te vullen, ook heel goed kunnen gebruiken.”OVER RAF STEVENS

Raf Stevens (46) heeft ruim twintig jaar ervaring in communicatie. Sinds twaalf jaar is hij zelfstandig actief in business storytelling. Raf ondersteunde al tal van bedrijven en organisaties in het vertalen van strategie- en verandertrajecten naar sterke verhalen. Hij begeleidt ook managers in het succesvol inzetten van hun persoonlijke verhaal. Raf is ook de host van de Story Club podcast, een interviewprogramma over storytelling, communicatie en leiderschap.

Maak kennisKennismaken met de kracht van storytelling voor je bedrijf of organisatie? Start dan met dit boek.

Vijf hoofdstukken, vijf krachtlijnen om als leider het verschil te maken met een verhaal.

Bestel


Geef een reactie